Çocukları Tehdit Ederken Dikkat Edin!

Çocuklarınıza söylediğiniz her söz olumlu yada olumsuz onlar için büyük anlam ifade eder.Verdiğiniz sözü yerine getirmek ne derece önemliyse yapamayacağınız yada yapmak istemeyeceğiniz şeyleri söylememek de o derece önem arz eder.unutmayalım ki boş tehditler çocuğun gözünde tutulmayan sözler demektir.

Ebeveynler ailelerinde şu olgunun oturmasını ister "Bu ailede verilen sözler tutulur"

Üç-Dört Yaşındaki Çocuğunuzun Hayal Dünyası

Geçen yıl, çocuğunuzun oyun zamanı oyuncakları elleyerek geçti. Düğmeye ba¬sıp köpeğin havlamasını duymak, yuvarlak şek¬li doğru delikten geçirmek ya da çıkardıkları farklı sesleri duymak için birçok tencereye vur¬mak gibi. Etrafındaki dünya ile ilgili bilgi toplu¬yordu ve etrafını çok somut bir yolla idare et¬meyi öğreniyordu. Rol yaptığı oyunlar basit ve samimiydi, direktifler genellikle oyuncaklar ta¬rafından veriliyordu. Örneğin, oyuncak bir okul otobüsü varsa büyük bir ihtimalle onu yerde yürütürken çocukları okula götürüyormuş gibi yapardı.

3-4 Yaşındaki Çocuklarda Hayali Arkadaşlar

Çocuğunuz size yeni bir arkadaşından söz edebilir. Onunla nerede tanıştığını düşünürken birden bu "arkadaş"ın onun hayal gücü tarafından yaratıldığı¬nı anlayabilirsiniz. Çocuğunuzun normal olup olma¬dığı konusunda endişelenmeden önce şunu anlamalısınız: Gelişimin bu aşamasında, uzmanların ço¬ğu hayali bir oyun arkadaşının gayet normal ve hatta sağlıklı olduğuna inanıyor. Bir de şu yönden düşünün: Tamamen yeni bir ki¬şiliği oluşturmak çok yaratıcı bir davranıştır.

Çocuk Gelişiminde Psikolojik Yaklaşımlar

Bireyleri birbirlerinden ayıran, bireye özgü ve tutarlı olan davranış özellikleri, bireylerin kişiliklerini oluşturmaktadır. Bireylerin kişiliğini, kim olduklarını belirleyen etkenlerin neler olduğu konusunda sosyal, bilişsel ve ahlaki alanlarda çok fazla sayıda çalışma yapılmıştır.
Piaget, düşünmenin nasıl gerçekleştiği konusuna cevap ararken, bütün çocukların aynı yollardan geçerek dünyayı keşfedip, benzer hatalar yapıp, benzer çözümler bulduklarını savunmuştur. Piaget, çocuklarda dil ve düşünce gelişimini 4 basamakta incelemiştir:
1.Duyusal-motor dönemi (0-2 Yaş)

Çocuklarda Korku Duyma

Çocuğunuzun Davranışı
Bu çağdaki çocuklar genellikle canavarların varlığına inanır ve onlardan korkarlar. Çocuğunuz size odasında, siz orada değilken yalnızca geceleri ortaya çıkan bir canavarın saklan¬dığını söyleyebilir. Gün içerisinde odasını canavarlardan temizleye çalışabilir. Ya da yatma zamanı geldiğinde, söyledi¬ğine göre ışığı söndürdüğünüzde ortaya çıkan canavarlar¬dan korktuğu için sizinle kavgaya tutuşabilir.

Sponsorlu bağlantılar

İçeriği paylaş