Tuvalet Eğitimi Stratejileri

Tuvalet eğitiminde başarılı olmanın anahtarları, hiç baskı kullanmamak, tavrınızı en alt seviyede tutmak ve sabır göstermektir. Bazı çocuklar haftalar alan bir mesele şeklinde, sürekli olarak lazımlık kullanmayı öğrenirlerken, süreç genellikle birkaç ay sürer.
Aktif olarak öğretmeye başlamadan önce çocuğunuzu hazırlayın. Çocuğunuzun eleme sürecine hazır hale gelmesine yardım edin. Bunu o ıslattığı ya da kirlettiği sürece bezlerini değiştirerek yapabilirsiniz, bu şekilde temiz, kuru bezler kullanma tercihi geliştirmeye başlar. Ona "ıslak" ve "kuru" Kavramla¬rını fırsat doğdukça öğretin. Örneğin, eğer meyve suyu dökerse, parmağını birikintiye sokun ve "ıslak" deyin; yüzeyi sildikten sonra, aynı noktaya dokundurun ve "kuru" deyin.

Ona eleme duygusundan haberdar olması Konu¬sunda yardım edin. Ne zaman işediğinden ya da kakasını yaptığından, vücut hareketleriyle ya da yüz ifadeleriyle farkında olmasını sağlayın, bir aktiviteyi birdenbire durdurmak, yüzünü ekşitmek ya da homurdanmak gibi. Bu olduğunda, "Bezine kaka yapı¬yorsun." ya da "Kendini ıslak ya da sıcak hissediyor musun? Bunun nedeni işemen." deyin.
Aşama aşama çocuğunuzu lazımlığa oturmasını söyleyin. Çocuğunuz lazımlığa ayakları yere rahatça değecek şekilde oturabildiğinden, kendini, çocuk boyutuna uygun kapak takılmış tuvalet kullanmaktan daha güvenli hissedecektir. Bazı çocuklar sifo¬nun çekilmesinden ve tuvaletin içine düşeceklerinden de korkabilirler. Lazımlığı kolayca kabul edebileceği bir yere ko¬yun. Bunun ne için Kullanıldığını açıklayın, ama bu¬nu çok önemli bir mesele haline getirmeyin. Çocu¬ğunuzu giyinmeden üstüne oturması konusunda cesaretlendirin, böylece bez rahatlığını yaşarken la¬zımlığa da alışabilir. Eğer lazımlığa otururken çıkarmaya çalışırsa, bezini çıkarmaya çalışmayın. Sade¬ce ne olduğunu işaret edin, böylece işeme duygu¬sunu yaşayabilir ya da otururken bir bağırsak hareketi gerçekleştirebilir.
Ayrıca onu bebeklerini ve hayvancıklarını lazım¬lığa koyarak onlarla bir oyun oynaması konusunda cesaretlendirebilirsiniz. Bu ıslaklıktaki bebekler, çocuğunuzun bağlantıyı kurması için idealdir. Çocu¬ğunuza siz tuvaleti kullanırken, lazımlığa oturması¬na izin vermek de iyi bir fikirdir. Ya da çocuğunuz lazımlıkta otururken, ona tuvalet kullanmayı öğren¬mekle ilgili bir hikâye bulup okuyun. Son olarak çocuğunuza hafif bir şekilde, "Sen de lazımlığı kullanmayı denemek ister misin?" diye so¬run.

Bu yeni ve ilginç bir fikri ifade eder. Aynı za¬manda da çocuğunuzun yapmayı seçtiği bir şeymiş gibi ona zorla kabul ettirilmeye çalışılan bir fikir gi¬bi gözükmez. Bilinçli bir şekilde öğretmek için uygun zamanı kol¬layın. Eğer çocuğunuzun hayatında stres altında değilken ki sessiz bir zamanı seçerseniz daha başarılı olursunuz. Yeni bir kardeşe, yeni bir eve, yeni bir bakıcıya, yeni bir okula ya da programındaki bir de¬ğişikliğe alışmak gibi olaylar kendini güvensiz his¬setmesine ve belki de gerilemesine neden olur. Ay¬rıca, öğrenmek için yeterli hissi dayanıklılığa sahip değildir. Kış mevsimi geçene kadar da bekleyin.
Öğrenme süreciyle ilgili ilk bir ya da iki hafta bo¬yunca, daha dikkatli olacağınızdan, bunun sizin için de uygun zaman olduğundan emin olma ihtiyacı du¬yarsınız. Eğer herhangi bir şehir dışı geziniz ya da planlanan önemli olaylarınız varsa, öğretmeyi erte¬lemek iyi bir fikirdir. Tatiller de başlamak için ideal dönemler değildir. Çünkü büyük bir ihtimalle çocu¬ğunuza ihtiyaç duyduğu ilgi ve sabrı göstermek için çok aceleci davranacak ya da meşgul olacaksınızdır. Eğer evin dışında çalışıyorsanız, izinde olduğu¬nuz bir zaman başlamayı düşünebilirsiniz.

Belirli lazımlık zamanlan programlayın. Şu andan itibaren çocuğunuzun ne zaman tuvalete çıkma eği¬limi göstereceğiyle ilgili iyi bir fikriniz vardır, genel¬likle öğle uykusundan sonra ya da yemeklerden yaklaşık 20 dakika sonra. Çocuğunuzu bu zaman¬lardan sonra, birkaç dakika lazımlığın üstünde otur¬tun. Tekrar, beziyle oturmasına izin verin. Eğer otu¬rurken çıkarırsa, ne olduğunu gösterin ve fazla abartmadan uğraşlarını övün. Çok fazla övmek, ço¬cuğunuzun tekrar denemesini engelleyebilir. Bir dahaki adım, çocuğunuzun kakasını lazımlığa koymak isteyip istemediğini sormaktır. Genellikle, uzmanlara göre gün içinde tuvalet eğitimine gece olmadan önce odaklanmak en iyisidir ki bu şekilde daha başarılı olunur. Lazımlığı kullanma konusun¬da istekliyse, bu konu üstünde fazla durmadan ona istediğini yapmasına izin verin.

Doğru zamanlamayı ayarlayıncaya kadar pek çok deneme gerekebilir, ama eninde sonunda çocuğu¬nuz bağırsak hareketini lazımlığın içinde gerçekleş¬tirecektir. Bunu yaptığında, kibarca çabalarını övün. Bu, onu ertesi gün tekrar denemesi konusun¬da cesaretlendirecektir. Ama ondan tam bağırsak hareketini gerçekleştireceği sırada söylemesini bek¬lemeyin. Bu his ve koordinasyonu oluşturması za¬man alacaktır. Şimdilik, sadece programlanmış la¬zımlığa oturma alışkanlığına bağlı kalın. Çocuğunuz daha çok bağırsak hareketini gerçekleştirirken çişini yapıyorsa, çiş eğitimi daha hızlı ol¬ma eğilimi gösterir. Gerçi, tuvalete oturmalarınızı her İKİ saatte ya da ona benzer bir şekilde yapma¬nız gerekir. Eğer erkek çocuğunuz varsa, en iyisi onu dışarı oturtarak başlatmaktır. Lazımlığın üstüne çişe karşı koruma kısmını koyduğunuzdan emin olun, çünkü bu çocuğunuzun penisini acıtabilir. Ona çişini lazımlığa denk getirmesini öğretin. Büyü¬dükçe, çiş yaparken ayakta durmayı denemeye baş¬layabilir. En iyi şekilde babasını ya da başka erkek¬leri izlerken öğrenecektir.
Çocuğunuzun üstünü çıkarmasını kolay hale geti¬rin. Lazımlığı başarılı bir şekilde kullanmak, saniye atlamanın önemli olduğu bir zamanlamayı içerdi¬ğinden, çocuğunuza başarılı olması için her tür fır¬satı verin. Bunu yapabildiğinizde, ona alt tarafı çıp¬lak şekilde koşmasına izin verin. Eğitim pantolonla¬rı ya da yukarı çekilen bezler genellikle basit bezler¬den daha kolay hareket ettirilir. Ve kolayca aşağı çekilebilen elastik belleri olan yüksek pantolonları tercih edin. Kızlara bu süreçte etekler ya da elbise¬ler giydirilerek yardımcı olunabilir.

Eğer çocuğunuz direniyorsa, geri adım atın. Çocu¬ğunuza ödüller vaat etmenin çekiciliğinden kaçının. Temiz ve kuru kalmanın tadına varmak, onun ödü¬lü olmalıdır. Bunun yanında, uzun süreli koşullarda materyal olarak verilen ödüller işe yarayabilir. Onun yerine, çocuğunuzun başarılarından dolayı onunla gurur duyduğunuzu bilmesini sağlayın ve ona baş¬ka bir gün yeniden deneyeceğinizi anlatın. Çocuğunuza hijyen alışkanlıkları öğretin. Çocuğu¬nuza Kendi kendisini silmesi Konusunu öğretmeniz önemlidir, gerçi bunu üç yaşma gelinceye Kadar kavrayamayacaktır. Çocuğunuza -özellikle kızlara- idrar bölgesi iltihaplanmalarına Karşı önden arkaya doğru silmeyi öğretin. Cildi tahriş etmemesi ya da il¬tihaplanmaya neden olmaması için hafifçe silmesi konusunda destekleyin. Sünnet edilmemiş çocuklara, idrardan sonra silmeden önce, ön derisini geri¬ye çekmeyi öğretin. Çocuğunuzun tuvaleti her Kul¬lanışından sonra ellerini yıkaması gerektiğini bildi¬ğinden emin olun. Eğer 2 yaşından daha büyük çocuğunuz direniyorsa:
Bazen iki yaşından büyük çocuklar tuvalete hazır ol¬manın bütün işaretlerini gösterirler. Ama sizin tara¬fınızdan gerçekleştirilen birkaç aylık sabırlı çaba¬dan sonra, sadece işbirliği yapmayı reddeder. Düşü¬nebileceğiniz şeyin aksine, bu uygun zaman değil¬dir. Onun yerine, eğitimi ertelemeli ve farklı bir stra¬teji izlemelisiniz. Çocuğunuza kendi tuvaleti konusunda sorumluluk verin. Çocuğunuzla son bir tuvalet eğitimi Konuş¬ması yapın. Ona daha fazla yardım edemeyeceğini¬zi ve kakasını ya da çişini lazımlığa yapıp yapmama-nın artık tamamen ona Kaldığını anlatın. Ona, artık daha fazla lazımlığı Kullanmasını hatırlatmayacağı¬nızı ve bunun ne için olduğunu anladığını bildiğini¬zi söyleyin. Tamamıyla sorumlunun Kendisi olduğu¬nu anladığından emin olun. Ayrıca onun duyabileceği ortamlarda çocuğunuzun tuvalet eğitimiyle ilgi¬li başkalarıyla konuşmaktan kaçının. Direnilecek bir şey olmadığını bir kere fark ettikten sonra, la¬zımlığa oturmaya kendi kendine iyi bir şekilde baş¬layabilir.
Lazımlıkla ilgili olumlu çağrışımlar yapın. Lazımlığa oturmayı bir ceza gibi yapmak ya da özelikle onu üstüne oturması konusunda zorlayarak korktuğu bir şey haline getirmek istemezsiniz. Daha iyi bir yaklaşım çocuğunuza, eğer isterse, lazımlığını ya¬pıştırmalarla süslemesine izin vermek olacaktır. Bunları dürtü olarak da, lazımlığı başarılı bir şekilde kullandığı her seferde, üstüne bir yapıştırma yapış¬tırmasına izin vermek yoluyla kullanabilirsiniz.
Çocuğunuza seçenekler verin. Çocuğunuza lazımlı¬ğı mı kullanmak istediği yoksa tuvalete geçirilen ço¬cuk boyutundaki oturakları mı istediği konusuna karar vermesine izin verin. Her zamanki bezleri mi giymek istediği ya da yukarı çekilenlerden mi istedi¬ğine karar verme hakkı tanıyın. Keten külotlar öne¬rin, bezlerden daha az emici olduklarından, işedi¬ğinde ya da kakasını yaptığında rahatsızlığı daha da artıracaktır. Bir de, tabi ki kazaların olabileceğin¬den, daha açıkçası, başka alanlara akabileceğinden haberdar olun.
Başkalarından yardım isteyin. Çocuğunuzun yuvada ya da çocuk bakımı sağlayan kişi tarafından da, bu stratejilerin izlendiğinden ve yuvada çocuğunuzun tuvalete kolayca ulaşabildiğinden emin olun. Aynı zamanda çocuğunuzun pediatristi, hemşiresi ya da öğretmeni gibi başka tarafsız bir yetişkinden de, onunla tuvaleti kullanması konusunda konuşmasını isteyebilirsiniz. Sabırlı olun. Eninde sonunda çocuğunuz temiz ve kuru kalmanın tercih edilen bir şey olduğunu anlayacaktır. Bu size sonsuzluk gibi gelebilir. Ama emin olun er ya da geç bütün çocuklar bunu kavrayacaklardır.

Anaokulu Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anaokulu, çocuğun ilk eğitim sürecinin başlangıcıdır. Bu nedenle çocukta iyi bir izlenim bırakması gerekmektedir. Aksi taktir de çocuk okula gitmek istemeyebilir, ya da okula giderken anne babayı zor durumda bırakabilir.
Anne babalar şu soruları kendilerine sormalıdır:
• Çocuğumu nasıl bir okula göndermeliyim?
• Anaokulunu seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmalıyım?
• Hangi kriterler çocuğumun gelişimi ve okul öncesi eğitimi için daha önemlidir?
Tercih sürecindeki öncelikler neler olabilir?
• Okulun eve yakın olması
• Okulun bahçeye sahip olması
• Bahçede oyun oynama imkanının oluşturulması
• Okulun yabancı dil eğitimi vermesi (Tercih kriterlerinden ilk ve en önemlisi bu olmalıdır.)
• Öğlenleri uyku saatlerinin olması
Okul tercihi yaparken sadece broşürlere bağlı kalmamalısınız. Uygun bir zaman bulup eşinizle birlikte o okulu görmeye gidin. Orada biraz vakit geçirin bu sırada sınıfları, oyun alanlarını, bahçeyi gezin. Öğretmenlerle görüşme fırsatı yaratın ve kendisinden önerilerde bulunmasını isteyin. Daha sonra siz de kendi beklentilerinizi öğretmene ve okul müdürüne söyleyin.
Tercih ederken bu maddeleri değerlendirin:
• Öğretmen ve öğrenci sayısına dikkat etmelisiniz. Bir öğretmene en fazla 10-12 öğrenci düşmelidir.
• Öğretmenin yeterli ve tecrübesinin olup olmamasına dikkat etmelisiniz.
• Ders programının içeriği çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal gelişimlerini desteklemelidir.
• Mümkün olduğunca evinize yakın okullar tercih edin. Yolda geçirilen zamanı kısıtlamaya çalışın. Çünkü çocuğun okula gitmesi için erken kalkması gerekir. Bu da çocuğun uykusuz kalmasına neden olabilir.
• Okulda pedegog, psikolog bulunup bulunmadığını araştırın.
• Beslenme saatlerini öğrenin. Ayrıca beslenme listesinin beslenme uzmanı tarafından yapılıp yapılmadığını öğrenin.
• Spor salonunun olup olmadığına bakın.
• Acil durumlar için alınan önlemler hakkında bilgi sahibi olun.
• Hijyen konusunda ne kadar dikkat edildiğini öğrenin.
• Çocuklar için ortak kurallar konulup konulmadığı ve disiplinin nasıl sağlandığını öğrenin.
• Sınıfların çocuklar üzerindeki etkisi çok önemlidir. Mekanın sevimli, güvenli, ferah ve temiz olup olmadığa dikkat edin.
• Öğretmenlerin güler yüzlü, şefkatli ve sevecen olup olmadığını değerlendirin. Öğretmenlerin çocuklar üzerinde etkisi büyüktür. Öğretmenin kişiliği bu yüzden çok önemlidir.
• Kültür sanat faaliyetlerine önem verilip verilmediğini sorun.
Bu kriterlerden sonra çocuğu hemen okula kayıt yaptırmadan önce okula bir de çocuğunuzla gelin. Okulun her yerini ona gezdirin, ona okulu sevip sevmediğini sorun. Çünkü çocuğun okula ısınıp ısınmaması çok önemlidir. Eğer sevmediyse bunun nedenlerini sorun fakat fazla zorlamayın. Çünkü artık onu sevmediğinizi düşünebilir. Kibar bir dille okulu sevdirmeye çalışın.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar