Anaokuluna Hazırlanan Çocuğunuzun İhtiyacı Olan Beceriler

Çocuğunuzu anaokuluna veya ilkokula göndereceğiniz zaman, o daha küçük bir bebekken kum torbasının üzerinden atladığın¬da duyduğunuz heyecan ve endişenin aynısını duyarsınız ve bu tür oyun alanları onun gözün¬de nasıl ürkeklikten hoşlanmaya dönüşmüşse, okula başlamadan önce bilinmeze doğru kaygı¬lı bir yolculuk gibi görünürken bir süre sonra boş bir rutin görev halini alır. Anaokuluna veya ilkokula başlamak yetiş¬kinliğe doğru atılmış en önemli adımdır ve bu adım bir ön hazırlık gerektirir, fakat bundan korkmak gereksizdir. Sadece birkaç basit yolla çocuğunuzu kolaylıkla okula hazırlayabilirsiniz. Bu bölümde anaokulu hakkında bilmeniz gere¬kenler ve çocuğunuzu ilkokula kolaylıkla alıştırmanız ile ilgili birtakım öneriler sunulacaktır.

Okul Hazırlığı
Beş yaşındaki bir çocuğun ebeveyni iseniz, kafanızı karıştıran ilk soru: Çocuğum okula hazır mı? soru¬sudur. Okula hazırlık çift şeritli bir yola benzer. Ço¬cuklar bazı beceriler kazanmış olarak okula hazırla¬nırken, okul da çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanır. Çocuğunuz, oynayarak öğretme me¬todunu kullanan ve genellikle sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olan tüm gün bir anaokulu¬na kolaylıkla alışabilir, ama diğer yandan tamamen akademik becerilerin kazanılmasını önemseyen bir programa alışmakta zorlanabilir.
Çocuğunuzun onu göndermek istediğiniz okul için hazır olup olmadığını belirlemek için hem ço¬cuğunuz hem de okul hakkında titiz bir inceleme yapmanız gerekmektedir. Eğer çocuğunuz halen bir kreşe devam ediyorsa, çocuğunuzun sosyal gelişi¬minin ve becerilerinin diğer çocuklara oranla ne dü¬zeyde olduğunu öğrenebileceğiniz tek kişi öğretme¬nidir, çünkü o, sadece çocuğunuzun sınıfta nasıl ol¬duğunu inceleyen bir eğitmen değil ayrıca onun ya¬şındaki düzinelerce çocuğun gelişim sürecini izle¬me tecrübesine ermiş bir bilgi kaynağıdır. Bundan dolayı çocuğunuz hakkında en tarafsız yorumu ve tavsiyeyi verecek de odur. Ona uygun bir anaokulu ararken okulun kalitesinden çok, öğretmenlerin ne tecrübede olduğunu düşünmeniz doğru bir tavır olacaktır. Bunların yanı sıra çocuğunuzun sınıfını paylaşacağı diğer çocukların da yaşlarının birbirine denk olmasına özen göstermek gerekmektedir.

Anaokuluna Hazırlanan Çocuğunuzun İhtiyacı Olan Sosyal ve Duygusal Beceriler
Kimi anne ve babalar çocuklarının okula başlama¬dan önce birtakım akademik başarılara sahip olma¬ları gerektiğine inanır. Anaokulu her şeyden önce gocuğunuzun duygusal yönden gelişimini sağlar. Peki, onun gelişiminin yeterli düzeyde olup olmadı¬ğını nasıl anlayacaksınız? Aşağıda bununla ilgili bir¬kaç ipucu bulacaksınız; İstek ve ihtiyaçlarını sözle ifade etme yeteneği. Ço¬cuğunuz, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına hitap ederken gerek duyacağı kelime haznesi ve özgüve¬ne sahip olmalıdır.
Arkadaşlarıyla uzlaşma ve paylaşma yeteneği. Ana¬okuluna giden bir çocuk arkadaşlarının fikirlerin¬den ve isteklerinden haberdar olmaya ihtiyaç duya¬cak ve kendi kararlarını verirken de onları hesaba katacak düzeydedir. Öğretmen ve okul müdürünün otoritesinin farkında olmak. Anaokulu öğrencisi olan çocuğunuz, öğret¬menini ve okuldaki diğer yetişkinleri desteklediğini¬zi ve ondan bu yetişkinlerin koyduğu okul kuralları¬na riayet etmesini istediğinizi bilir. Tek veya grup halinde çalışma yeterliliği. Bu devre¬deki çocuğunuz sizden ayrı, bağımsız olarak veya arkadaşlarıyla, büyükleri tarafından hiçbir ikaz al¬madan çalışabilmelidir.
Konsantre yeteneği. Bir anaokulu öğrencisi ona ve¬rilen herhangi bir projede 'vazife başına' geçip gö¬revini başından sonuna kadar devam ettirmesini becerebilir. Dış dünyayı merak etmek. Çocuğunuzun meraklı bir kâşif ve ilgili bir öğreniciye dönüşmesi, onun ar¬tık okula hazır olduğunu gösteren en önemli ipucu¬dur.
Anaokuluna Devam Eden Çocuğunuzun İhtiyaç Duyduğu Akademik Beceriler
Anaokuluna devam eden beş yaşındaki bir çocuğun okumayı ve karışık matematik problemlerini çöz¬mesini beklemek olağandışıdır. Bununla beraber, çocuğunuzun anaokuluna başladığı andan itibaren edinmesi zorunlu olan birkaç temel beceri vardır: Renkleri tanıma. Çocuğunuzun, siyah, beyaz, yeşil, kırmızı, mavi ve sarı gibi temel renklerin en az be¬şini tanıması gerekir. Basit şekilleri tanıma. Çocuğunuz bir daire, bir kare ve belki de bir üçgeni tanıyabilmelidir. Harflerin birçoğunu bilme. Alfabenin harfleriyle söy¬lenen okul şarkısı beş yaşındaki çocuğunuza tanı¬dık gelebilir. Anaokuluna başlayan birçok çocuk, isimlerindeki harfleri tanıyabilir. Bir kısmı büyük harflerin çoğunu tanırken bir kısmı da küçük harfle¬rin birkaçını öğrenmiş olabilir.

Harfleri seslerin oluşturduğunu ve bu harfleri bt araya getirmenin de kelimeleri oluşturduğunu anlamak. Çocuğunuz okula başladığı ilk günden itiba¬ren tüm harfleri tanıması gerektiğini bilir, ama bu arada her harfin kendine ait bir sesi olduğunu ve harflerin bir araya gelmesiyle kelimelerin ortaya çık¬tığının da farkına varmalıdır. Kitapların ne 'iş'yaptığını bilmek. Beş yaşına gelme¬siyle beraber çocuğunuz kitapların içinde hikâyeler ve birtakım yazılar bulunduğunu bilmeli bunun yanı sıra hikâyelerin, kelimelerin birleşimiyle oluştu-ğunu; okumaya sayfanın en başından başlanarak sonuna kadar ve soldan sağa doğru bir düzen için¬de devam edildiğini bilmesi gerekir. l'den 10'a kadar rakamları tanıma. Çoğu çocuk l'den 10'a kadar rakamları tanır ve hatta bazıları basit toplama veya çıkarma işlemi bile yapabilir.
Boyut ve mesafe kavramına ilişkin kelimeleri anla¬ma. Çocuğunuzun, üstünde ve altında, büyük ve küçük, yakın ve uzak, ön ve arka kelimeleri arasın¬daki anlam farkını ve bu kelimelerin her birinin ne ifade ettiğini bilmesi gerekmektedir.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar